Download volledig jaarverslag Download dit hoofdstuk icon download Contacteer ons

Bridon-Bekaert Ropes Group

Als globale aanbieder van kabel- en advanced cords-oplossingen engageert Bridon-Bekaert Ropes Group zich om de leidende innovator en leverancier van de hoogst performante kabels en A-Cords te zijn voor zijn klanten wereldwijd. De unieke combinatie van technologieën in staaldraadkabels, synthetische kabels en advanced cords (A-Cords) laat een hoge differentiatie toe in high-end markten. 

BBRG-Ropes heeft een leidende positie in een heel breed gamma van sectoren, inclusief dag- en ondergrondse mijnbouw, offshore en onshore olie & gas, hijskraan- en industriële toepassingen, visserij & marine, en constructies. 

De A-Cords-business van BBRG ontwikkelt en levert fijnkoord voor liften en distributieriemen die respectievelijk in de bouw- en machinebouwmarkten worden gebruikt, en raamsysteem- en verwarmingskabels voor de automobielsector.  

Economisch klimaat en groeifactoren

In 2019 bleven de marktdynamieken uitdagend in BBRG’s voornaamste kabelsectoren. De olie-industrie bleef in balansherstelmodus met eerder beperkte investeringen in materiële activa. Mijnbouwmarkten keerden terug naar bescheiden groei in een gewijzigd competitief landschap. Dat gold ook voor de sectoren van hijskranen en industriële toepassingen.

De zwakke OEM-automobielactiviteit woog op de vraag naar raamsysteem- en verwarmingskabels in de A-Cords-business, terwijl de vraag van lift- en distributieriemmarkten goed stand hield.

In de kabelmarkten is BBRG een markt- en technologisch leider die met vier andere globale spelers en een zeer groot aantal lokale en regionale spelers concurreert. De groeifactoren voor de kabelbusiness van BBRG zijn: de activiteitsniveaus en investeringen in mijnbouw en olie & gas; de technologieshift naar slimme mijnbouwoplossingen en hoog-performante staal-, synthetische en hybride kabels met een lange levensduur; en waardecreatie voor klanten, gedreven door een lagere total cost of ownership en onderhoudsuitmuntendheid. 

In advanced cords (A-Cords)-markten is BBRG een markt- en technologisch leider in lift- en distributieriemmarkten. Co-creatie, voortdurende innovatie, en investeringen in bouw- en industriële markten zijn hier de belangrijkste groeifactoren voor de business. 

Onze prestaties in 2019

Bridon-Bekaert Ropes Group (BBRG) behaalde 5,5% omzetgroei, afkomstig van solide organische groei (+4,2%) en gunstige wisselkoersbewegingen (+1,2%). De organische groei was het resultaat van een verbeterde product- en prijsmix in kabels en stevige omzetgroei in advanced cords (A-Cords). 

De kabelbusiness van BBRG boekte solide omzetgroei in olie & gas-, mijnbouw-, hijskraan- en industriële toepassingen. In visserij- en marinemarkten waren de verkoopvolumes nagenoeg gelijk aan die van vorig jaar. De projectbusiness rapporteerde een lagere omzet dan het voorgaande jaar omwille van een trage start in constructieprojecten begin 2019.

De kabelactiviteiten realiseerden een opmerkelijke vooruitgang in het verbeteren van de businessmix door te focussen op kwaliteitsbusiness en door de aanwezigheid in segmenten met lagere marges af te bouwen. Deze strategie zorgde voor een volumedaling van 8% tegenover het jaar voordien, met daartegenover toegenomen omzet en marges.

De advanced cords-activiteiten (A-Cords) zagen een aanhoudend sterke vraag in distributieriemmarkten en een stijging in lifttoepassingen in de tweede helft van het jaar. 

Onderliggende EBIT en EBITDA verbeterden aanzienlijk als gevolg van succesvolle winstherstelacties. De gerapporteerde EBIT bedroeg € 9 miljoen en bevatte € -3 miljoen aan eenmalige kosten en opbrengsten. De EBITDA-marge bedroeg 8,1%, meer dan een verdubbeling tegenover vorig jaar.

BBRG investeerde € 14 miljoen in materiële vaste activa, voornamelijk in het A-Cords-platform en in de kabelfabrieken in het VK en de VS.

Acties om onze ambities te verwezenlijken

Winstherstel

Winstherstel is een prioriteit voor Bridon-Bekaert Ropes Group. De acties die in 2019 zijn ingevoerd hebben effect op de marges. De business unit zal zijn businessmix verder blijven verbeteren door betere segmentatie en verdere innovatie. Acties voor kostenefficiëntie, schaalverbetering en footprintoptimalisatie zullen aanvullend bijdragen aan de winstgevendheid van de business in de komende jaren. 

Ropes 360

Om het potentieel als aanbieder van totaaloplossingen uit te breiden heeft Bridon-Bekaert Ropes Group de Ropes 360-diensten in het leven geroepen. Met Ropes 360 ondersteunen en adviseren we onze klanten tijdens de volledige levensduur van de kabels, waarbij we de veiligheid van hun activiteiten en de levensduur van de kabel maximaliseren en op die manier de kost verlagen. 

Onze kabelspecialisten en –ingenieurs bieden volledige oplossingen, van kabelinstallatie, over kabelinspectie tot feedback nadat de kabel uit dienst is genomen. Dit stelt onze klanten in staat de kosten te vermijden die gelinkt zijn aan stilstand van apparatuur. Het Ropes 360-model werkt als een oneindige verbeteringscyclus: hoe meer we weten, des te beter we hogekwaliteitskabels en –diensten kunnen ontwikkelen voor onze klanten.  

Grootste grondkraan ter wereld gebruikt Bridon-Bekaert kabels

BBRG heeft de kabels geleverd voor de grootste grondkraan ter wereld, ontworpen en gebruikt door Sarens. De kraan kan 5 000 ton tillen dankzij een maximaal laadmoment van 250 000 ton en beantwoordt aan een vraag van klanten uit de bouwsector om grote en zware voorgeassembleerde modules te transporteren en te hijsen.