Download volledig jaarverslag Download dit hoofdstuk icon download Contacteer ons

Rubberversterking

Bekaerts business unit Rubberversterking ontwikkelt, produceert en levert staalkoord en hieldraad aan de bandensector. Voor de machinebouwmarkten bevat het productportfolio slangendraad en transportbandversterking. 

Om klanten wereldwijd te bedienen heeft de business unit een globale aanwezigheid met productie-eenheden in EMEA, de VS, Brazilië, India, Indonesië en China. In 2020 begint Bekaert aan de bouw van een nieuwe fabriek in Vietnam. 

Economisch klimaat en groeifactoren

Automobielmarkten verzwakten in 2019 wat wereldwijd leidde tot een duidelijke daling in productievolumes van nieuw geproduceerde voertuigen. De OEM-vraag is weliswaar niet de belangrijkste groei-indicator voor de banden- en staalkoordbusiness.

De globale radiaalbandenproductie telde 1,8 miljard eenheden in 2019, stabiel tegenover het jaar ervoor en bestaand uit 12% radiaalbanden voor vrachtwagens en 88% radiaalbanden voor personenwagens. De gemiddelde jaarlijkse groei bedroeg de laatste tien jaar +2,7% (inclusief de nulgroei in 2019) en de toekomstige jaarlijkse groei is geschat tussen 2 en 3%. 

Op basis van de beschikbare marktdata schatten we dat de vervangingsmarkt  in 2019 instond voor bijna 80% van de totale bandenverkoop (tegenover 75% in normale OEM-marktomstandigheden). Dit werd gedeeltelijk gedreven door een lagere OEM-omzet en gedeeltelijk door een compenserende hogere verkoop in de vervangingsmarkten als gevolg van een verouderende voertuigenvloot.   

De voornaamste groeifactoren in bandenmarkten zijn de totale afgelegde afstand (voor personenwagens) en vrachtverkeerindicatoren (voor vrachtwagens). De toenemende velgdiameter en de ecologische shift naar almaar dunnere en sterkere staalkoordconstructies zijn bijkomende groeifactoren voor Bekaerts staalkoordproducten.

"Banden met een velgdiameter boven 17” vergen twee keer zo veel staalkoord als 13”-banden. Een vrachtwagenband gebruikt meer dan tien keer het volume staalkoord van een standaard personenwagenband."

Onze prestaties in 2019

Bekaerts rubberversterkingsbusiness behaalde 2,4% omzetgroei, gedreven door hogere volumes. De business unit behaalde 10% volumegroei in China als gevolg van toegenomen marktaandeel en een sterke vraag, vooral in de eerste helft van het jaar. De omzet was nagenoeg stabiel in EMEA en Noord-Amerika maar viel terug in Indonesië en India. 

Aanzienlijke walsdraadprijsdalingen leidden tot voorraadwaarderingscorrecties bij jaareinde en duwden de onderliggende EBIT onder het niveau van 2018 tot € 172 miljoen, aan een marge van 8,7%. De winstgevendheid verbeterde significant in Azië, maar daalde in EMEA en de VS.

Gerapporteerde EBIT bedroeg € 155 miljoen, iets hoger dan vorig jaar. EBIT werd zowel in 2018 (€ -25 miljoen – voornamelijk gelinkt aan de sluiting van de fabriek in Figline, Italië) als in 2019 (€ -18 miljoen – voornamelijk door de footprintwijziging in de VS) geaffecteerd door eenmalige kosten. 

Onderliggende EBITDA was € 295 miljoen met een marge op omzet van 14,8%. ROCE verbeterde van 12,9% naar 12,3% als gevolg van acties om het kapitaalgebruik te beperken.

Investeringen in materiële vaste activa bedroegen € 42 miljoen en omvatten investeringen in alle werelddelen. De aankoop van gebruiksrechten op grond in Vietnam bedroeg € 13 miljoen.

Acties om onze ambities te verwezenlijken

Operationele uitmuntendheid

Bekaert heeft acties genomen om de opstartproblemen en inefficiënties aan te pakken in fabrieken die de voorbije jaren gevoelig hebben uitgebreid. Dit gold in het bijzonder voor de rubberversterkingsfabrieken in Slovakije, Roemenië en India. De geïmplementeerde acties vertoonden al resultaat in de loop van 2019 en worden verwacht meer voordelen op te leveren in 2020 en daarna.

Investeren in innovatie

Bandenmakers versnellen innovatie in bandendesign om nieuwe vraag- en technologietrends te lanceren of te volgen. Deze omvatten: bandendiversificatie in lijn met het toenemende aanbod aan voertuigvarianten; constante verbeteringen in grip, rolweerstand en slijtage; de zoektocht naar hernieuwbare of gerecycleerde grondstoffen; en baanbrekende innovaties zoals slimme banden en futuristische designconcepten.

Bekaert ontwikkelt staalkoordoplossingen die bandenmakers helpen om nieuwe bandendesigns te ontwikkelen. Alle nieuwe trends, inclusief banden voor elektrische en autonome voertuigen, duurzame materialen, en concepten voor luchtloze banden, gebruiken staalkoord. Bekaert neemt het voortouw in innovatie met steeds lichtere en sterkere rubberversterkingsproducten en met coatingtechnologieën die de toevoeging van kobalt aan de rubbersamenstelling overbodig maken. 

Investeren in toekomstige groei

Bekaert bouwt momenteel een nieuwe rubberversterkingsfabriek in Vietnam om zowel de regionale als exportmarkten te bevoorraden. De productiestart is gepland voor het begin van 2021.

Na balansdatum heeft Bekaert de (20%) aandelen verworven die Continental Global Holding Netherlands BV voorheen aanhield in Bekaert Slatina in Roemenië.