Download volledig jaarverslag Download dit hoofdstuk icon download Contacteer ons

Staaldraadtoepassingen

Bekaerts business unit Staaldraadtoepassingen ontwikkelt, produceert en levert een zeer breed gamma van staaldraadproducten en –oplossingen aan klanten in diverse sectoren, waaronder bouw, consumptiegoederen, landbouw, energie en nutsvoorzieningen, mijnbouw en de industrie in het algemeen.  

Om klanten wereldwijd te bedienen heeft de business unit een globale aanwezigheid met productie-eenheden in EMEA, de VS, Latijns-Amerika en Azië en een wereldwijd verkoop- en distributienetwerk. 

 

* sectoriële opsplitsing van de gezamenlijke omzet van Staaldraadtoepassingen

Economisch klimaat en groeifactoren

De uitgebreide diversiteit van sectoren, geografieën, en concurrentielandschappen waarin de business unit Staaldraadtoepassingen actief is, maakt het onmogelijk om economische evoluties en groeifactoren te identificeren die algemeen gelden. Wanneer we kijken naar onze belangrijkste markten, dan beschouwen we de volgende indicatoren als de voornaamste om het businessklimaat te evalueren in 2019 en in de komende jaren:

  • De bouwmarkten voor Bekaert Staaldraadtoepassingen zijn gelinkt aan ontwikkelingen in publieke infrastructuur die voornamelijk gedreven worden door overheidsbestedingen. Bekaert heeft een sterke aanwezigheid bij wereldwijde klanten in brugbouwwerken en een zeer sterke marktpositie in de bouwmarkten in Latijns-Amerika. Beperkte overheidsbestedingen in Peru en Ecuador bleven wegen op de vraag naar Bekaerts bouwproducten in 2019. De vraag in Chili en Brazilië hield het hele jaar stand.
  • Landbouw is de tweede grootste sector voor de business unit en gebruikt zowel het traditionele aanbod van omheiningssystemen en spandraad als geavanceerde oplossingen in tuinbouw- en aquacultuurtoepassingen. De vraag van landbouwmarkten in de VS is al enkele jaren zwak en werd in 2019 in toenemende  mate beïnvloed door handelsbeperkingen. In Latijns-Amerika, een andere regio met hoge consumptie in deze sector, zorgden Bekaerts sterke marktpositie en leidende productmerken voor een blijvend goede business in de meeste landen in de eerste helft van 2019. Politieke spanningen en sociale protesten in de hele regio hadden vooral in het laatste kwartaal van het jaar een negatieve invloed op de vraag.

Onze prestaties in 2019

De business unit Staaldraadtoepassingen rapporteerde een omzetdaling van -3,3% ten opzichte van vorig jaar. De positieve effecten van prijsmix (+3,7%) en wisselkoersbewegingen (+0,8%) compenseerden gedeeltelijk de impact van verrekende walsdraadprijsdalingen (-2,6%) en lagere volumes (-5,2%).

De economische onzekerheid in de automobiel-, andere industriële en landbouwmarkten duwde de omzet in EMEA, Noord-Amerika en Zuidoost Azië lager. Het businessklimaat in Latijns-Amerika verslechterde verder door hevige protestacties in de hele regio in het laatste kwartaal van 2019. De staaldraadactiviteiten in India en China kenden een stevige groei.

Onderliggende EBIT was € 51 miljoen, 11% lager dan vorig jaar en resulterend in een marge op omzet van 3,4%. Verschillende factoren veroorzaakten de winstdaling: de lage volumes in Noord-Amerika, Zuidoost Azië en bepaalde activiteiten in EMEA; de structureel zwakke performantie van een aantal fabrieken, wat aanleiding gaf tot de beslissing om twee productiesites te sluiten; en voorraadwaarderingscorrecties bij jaareinde als gevolg van sterke walsdraadprijsdalingen en verouderde voorraden. 

De baten van recente winstherstelprogramma’s werden in de loop van 2019 zichtbaar en we verwachten verdere margeverbetering in 2020. 

De eenmalige elementen gelinkt aan de fabriekssluitingen en verschillende herstructureringsprogramma’s bedroegen in totaal € -25 miljoen en leidden tot de daling in gerapporteerde EBIT.

De investeringen in materiële vaste activa bedroegen € 28 miljoen en omvatten voornamelijk investeringen in Slovakije, China, de VS en Chili.

Acties om onze ambities te verwezenlijken

Footprintaanpassingen en herstelprogramma’s

Om de winstgevendheid te herstellen en te reageren op verslechterende omstandigheden in sommige markten hebben we besloten om de productiefaciliteiten in Shelbyville (Kentucky, VS) en Ipoh (Maleisië) te sluiten.

Waar we wel mogelijkheden tot een succesvolle ommekeer zien, investeren we in nieuwe markten, productiecapaciteit en teamvaardigheden. Voorbeelden van locaties waar we de voordelen van dergelijke winstherstelprogramma’s in de loop van 2019 begonnen te zien, zijn Qingdao (China), Bradford (UK), en Proalco (Colombia).  

Een ommekeer bewerkstelligen in China en Colombia 

Bekaert Qingdao in China verbeterde zijn operationele vaardigheden met nieuwe technologieën en investeringen. De fabriek slaagde erin de productkwaliteit en –mix significant te verbeteren en de volumes naar veel hogere niveaus te tillen. Daardoor maakte het team de fabriek winstgevend en realiseerde het goede marges in 2019.

Proalco-Bekaert in Colombia had in de voorbije jaren te lijden onder zwakke concurrentiekracht en marges. De herstelacties die in 2019 zijn geïmplementeerd wierpen al snel vruchten af. Het nieuwe managementteam betrok alle werknemers in de adoptie van het Bekaert Manufacturing System waarmee het grote kostenbesparingen en meer standaardisatie creëerde. Daarnaast werden verschillende acties geïmplementeerd om de productmix van de fabriek te verbeteren. In 2019 behaalde Proalco-Bekaert sterke margegroei en slaagde het erin het werkkapitaal op omzet tot minder dan 3% te brengen bij jaareinde. 

Voorwaartse integratie in groeimarkten

De business unit ziet voorwaartse integratie en strategische samenwerkingen als een kans om goede margebusinessactiviteiten te ontwikkelen in veelbelovende markten. Een eerste partnerschap werd afgesloten aan het einde van 2019 met de oprichting van de AGRO-Bekaert joint venture. 

Bekaert en AGRO richten joint venture op om matraskernen te produceren in Colombia

Om buiten onze kernactiviteiten te groeien hebben we een joint venture gesloten met AGRO, een wereldleider in de productie van matraskernen van hoge kwaliteit, om hoogwaardige staaldraad verensystemen voor matraskernen te ontwikkelen en te produceren in Colombia. Waar Bekaert staaldraadtechnologie en regionale marktkennis bijdraagt, zorgt AGRO voor staalverentechnologie en sectorale marktknowhow. AGRO-Bekaert Colombia SAS zal de productieactiviteiten opstarten in het tweede kwartaal van 2020 en zal superieure waardetoevoegende oplossingen voor matrasproducenten en meubelbekleders in Colombia, Centraal-Amerika en de Caraïben ontwikkelen, produceren en promoten. Ervaring en expertise komen samen in een gloednieuwe productiesite in Barranquilla, Colombia, om deze ambitie waar te maken. 

Een nieuwe wind in energiemarkten

Trends rond hernieuwbare energie creëren kansen voor het wapeningsdraadportfolio van Bekaert Staaldraadtoepassingen.

Niet-magnetische wapeningsdraad helpt windkracht-energieverliezen te beperken

Onderzeese stroomkabels brengen elektriciteit van offshore windmolenparken aan land. Bekaerts niet-magnetische wapeningsdraad van verzinkt roestvast staal verlaagt de total cost of ownership (TCO) door de energieverliezen en warmteafvoer te beperken, en biedt een voorspelbare en betrouwbare levensduur van de deklaag.

Dankzij zijn lage permeabiliteit vermindert roestvast staal energieverliezen in de bewapening die anders ontstaan door het magnetisch veld van de kabel. Dit verhoogt de efficiëntie van de kabel zonder het kabelontwerp te moeten veranderen, zoals dat wel nodig is bij andere bewapeningsoplossingen. Daarnaast vermindert niet-magnetische bewapening de nood aan isolatiemateriaal om warmteafvoer tegen te gaan, wat zowel een technische als een milieubezorgdheid is voor HVAC-kabelfabrikanten. Tot slot beschermt de zware zinklaag de draad tegen put- en barstcorrosie.