Download volledig jaarverslag Download dit hoofdstuk icon download Contacteer ons

Onze Must Win Battles in 2019

De efficiëntie van de organisatie verbeteren

We hebben begin 2019 een nieuwe organisatiestructuur geïmplementeerd om onze vaardigheden aan te scherpen en complexiteit uit de organisatie weg te halen. De nieuwe structuur stelt ons in staat sneller beslissingen te nemen, vlugger te reageren op veranderingen, en het eigenaarschap te verhogen om de performantie en klantgerichtheid te stimuleren. 

De vier business units (BU) dragen globale P&L-verantwoordelijkheid voor strategie en oplevering binnen hun bevoegdheden en beschikken over toegewezen productiefaciliteiten en commerciële en technologieteams binnen hun respectievelijke organisatie. Dit zal hen helpen een aanpak te ontwikkelen waarin de klant centraal staat en die iedere BU toelaat nieuwe technologische ontwikkelingen sneller op de markt te brengen. 

De functies vervullen de rol van strategische businesspartners, verantwoordelijk voor het aanleveren van specifieke expertise en diensten doorheen de Groep, zodat de business kan rekenen op de juiste vaardigheden om korte- en langetermijndoelstellingen waar te maken. 

‘Customer Excellence’ verder uitbouwen  

Door middel van het Customer Excellence-transformatieprogramma hebben we in 2019 onze commerciële kerncompetenties op verschillende manieren uitgebreid en de focus op superieure waardecreatie gericht. 

Betere klantensegmentatie en accountmanagement hebben ons geholpen om onze aandacht meer efficiënt te sturen. De vorderingen in het winstherstel van Bridon-Bekaert Ropes Group zijn in grote mate te danken aan het beter segmenteren van producten en markten die bijdragen aan een hogere winstgevendheid. 

Het Bekaert Customer Excellence (BCE)-team ontwikkelde en rolde een prijszettings- en margemanagementtool uit die het voor onze verkoopteams eenvoudiger maakt om prijszettingsinstructies te communiceren en de performantie op te volgen.

Het winstherstel versnellen

Bekaert implementeerde in 2019 significante kostenbesparingsmaatregelen, herfinancierde een groot deel van de schuld aan betere voorwaarden, maakte robuuste vooruitgang in het winstherstel van sommige zwakker presterende businessentiteiten, en voerde herstructureringen en sluitingen door waar de achteruitgang van de performantie en markt structureel en onomkeerbaar bleek.

De impact van de winstherstelaanpak – die al zichtbaar is in de resultaten van 2019 – zal voordelen blijven opleveren in de nabije toekomst. We hebben met succes een ommekeer verwezenlijkt in een aantal voorheen verlieslatende entiteiten zoals Bekaert Qingdao in China, Proalco in Colombia en Bekaert Bradford in het VK. Bridon-Bekaert Ropes Group blijft vooruitgang boeken in het verbeteren van de businessmix en winstmarges. De EBITDA-marge steeg aanzienlijk: meer dan een verdubbeling tegenover vorig jaar. De voordelen van recent geïmplementeerde footprintwijzigingen, inclusief herstructureringsprogramma’s en fabriekssluitingen in België, de VS, Maleisië, Brazilië en de VAE, zullen onze winstperformantie verbeteren in de toekomst. 

De operationele uitmuntendheid bevorderen

In 2019 werd de ‘toolbox’ van het Bekaert Manufacturing Excellence (BMS)-programma uitgebreid met enkele nieuwe methodologieën en applicaties: het ABC (Always Committed, Best Quality, Customer Delight)-programma dat zich richt op kwaliteitsverbeteringen die onze klanten onmiddellijk en zichtbaar voordeel opleveren, en BMS Digital dat digitale tools op de fabrieksvloer brengt. 

Met ABC wil Bekaert een doorbraak bereiken in kwaliteitsprestaties, duurzame probleemoplossing en –eliminatie, en een echte klantgerichte mindset bewerkstelligen in alle productie-eenheden wereldwijd. Als dusdanig brengt het manufacturing en customer excellence samen in de fabriekshal. De pilootfabrieken waar ABC werd gelanceerd, legden onmiddellijke en duurzame resultaten voor. Dit werkte als een katalysator voor de snelle ontplooiing van het programma in alle fabrieken wereldwijd. 

De digitale component van BMS brengt digitale tools op de fabrieksvloer die de inspanningen van het ABC-programma ten volle benutten. De stap naar papierloos werken en het ontvangen van real-time feedback stelt ploegleiders in staat om onmiddellijk te reageren op afwijkingen in processen en specificaties.

Groeipijnen aanpakken bij snelle uitbreiding

Bekaerts rubberversterkingsfabriek in Slatina (Roemenië) is fors uitgebreid de laatste jaren. De introductie van nieuwe technologieën, de omschakeling naar staalkoord met super- en ultrahoge treksterkte, en de snelle uitbreiding van het productieteam hebben druk gezet op de operationele efficiëntie en de performantie van de fabriek. Door BMS en in het bijzonder het ABC-programma te implementeren is de Slatina-fabriek erin geslaagd om de opstart-issues op te lossen en terug te keren op het pad van operationele uitmuntendheid. 

Bekaert een veilige werkplek maken

Veiligheid is een van de prioriteiten in het verbeteren van operationele uitmuntendheid. In 2019 creëerden we een doorbraak in veiligheidsprestaties. De inspanningen en toewijding om de veiligheid te verhogen begonnen duidelijke resultaten op te leveren. Hoewel ieder ongeval of levensveranderend risico dat bij ons plaatsvindt er een te veel is, zorgt de vooruitgang die we boeken ervoor dat teams betrokken en geëngageerd blijven om de lat hoger te leggen en van Bekaert een werkomgeving te maken die niemand schade berokkent. Lees meer over de veiligheidsprogramma’s en –vooruitgang in het Duurzaamheidsrapport

Het werkkapitaal verbeteren

Om tot een financieel gezonde balans te komen en het mogelijk te maken om te investeren in toekomstige groei, was een van de prioriteiten in 2019 het verlagen van de nettoschuldgraad. Een van de belangrijkste elementen in onze succesvolle aanpak was de sterke afbouw van het werkkapitaal.

Hoewel het optimaliseren van het werkkapitaal een constant doel is binnen Bekaert, hebben we het als Must Win Battle ingevoerd in 2019. Alle teams wereldwijd hebben zich georganiseerd om op elk onderdeel van het werkkapitaal te werken. De cijfers uit 2019 spreken voor zich: het werkkapitaal verminderde met 20% bij jaareinde 2019 in vergelijking met het jaar voordien. Dit was het resultaat van veel lagere voorraden, beter afgestemde betalingstermijnen, succesvolle acties om vorderingen te innen, en toegenomen factoring. 

De nettoschuld op EBITDA verminderde van 2,7 bij jaareinde 2018 tot 2,1 aan het eind van 2019.

Naast de verlaging van de nettoschuld hebben we ook een groot deel van onze schuld geherfinancierd door de uitgifte van een Schuldschein- en obigatielening waarbij de schuldlooptijd werd verlengd en de rentelasten werden verminderd met 20%, jaar-op-jaar. Deze acties zorgen voor een structureel gezondere balans en zullen ons in staat stellen toekomstige groeikansen te grijpen.  

Bell Ceremony

CFO Taoufiq Boussaid en voormalig CFO ad interim Frank Vromant luiden in oktober 2019 de bel op de Brusselse Euronext aandelenbeurs om de succesvolle uitgifte van een nieuwe obligatielening te vieren.