Download volledig jaarverslag Download dit hoofdstuk icon download Contacteer ons

Vorderingen in onze kernstrategieën

Het inlossen van de ambities vooropgesteld in de 2019 Must Win Battles was zichtbaar in de cijfers en zorgde voor duidelijke progressie in de vijf kernstrategieën van de Groep.  

De klant in het hart van onze business plaatsen

Bekaert heeft altijd geloofd in samenwerking en co-creatie met klanten als drijfveren van duurzame partnerschappen en klantentevredenheid. Toch willen we beter doen en een echte klantgerichte organisatie worden. Deze strategie gaat over het verwerven van inzicht in wat waarde voor onze klanten betekent en op basis daarvan handelen. Het gaat erom onze klanten op de eerste plaats te zetten bij alles wat we doen, op elk niveau en waar ook ter wereld.

In de loop van 2019 stuurde Bekaert Customer Excellence (BCE) zijn koers bij. Waar de focus in de eerdere fases van het programma lag op het creëren van een goed functionerende commerciële organisatie, is dat geëvolueerd naar het creëren van waarde door customer excellence. 

Het verwerven van betere inzichten in onze markten, concurrenten en klanten laat ons toe ons te concentreren op wat waarde toevoegt voor onze klanten en onze business. Een manier om te meten wat onze klanten van ons verwachten en hoe tevreden ze zijn, is de Net Promotor Survey. In 2019 was de gezamenlijke score voor de Net Promotor Survey 44 – een bevestiging van de sterke resultaten vorig jaar en uitstekend in vergelijking met de Net Promotor Score-benchmark van 20 voor internationale B2B-productiebedrijven. 

Mais Valor zet waardecreatie centraal in Brazilië

Een van de succesverhalen in 2019 was de introductie van Mais Valor in onze Braziliaanse joint ventures. Dit programma is gericht op het creëren van waarde in alle commerciële processen en in onze manier van werken. De doelen in 2019 hadden betrekking tot klantensegmentatie, serviceniveaus, accountplannen, specifieke prijszettingstools, en persoonlijke ontwikkelingsplannen die de rollen, verantwoordelijkheden en doelen van alle leden uit de commerciële teams duidelijk maakten. 

Leverancier-klantrelaties uitbouwen in Rusland, Turkije en India

In 2019 hebben multidisciplinaire teams van de Bekaert-fabrieken in Rusland, Turkije en India de respectievelijke nabijgelegen bandenfabrieken van Yokohama en Bridgestone bezocht om te leren hoe onze staalkoord wordt verwerkt. Ze zagen er ook met eigen ogen hoe belangrijk het is om producten met een consistent hoge kwaliteit te leveren, aangezien de kleinste variatie grote gevolgen kan hebben op het productieproces van banden.

Zulke ontmoetingen en bezoeken dragen bij tot het smeden van krachtige banden tussen klant en leverancier. De teams wisselden ideeën uit omtrent customer stewardship, het gebruik van mini-ondernemingen, en veiligheidsprogramma’s. Het was voor iedereen duidelijk dat het nog altijd mogelijk is van elkaar te leren, ook na jarenlang naar dezelfde doelen toe te werken.

Waardegedreven groei

Bij de implementatie van deze strategie heeft Bekaert duidelijke prioriteiten gesteld van waar we willen groeien en hoe we superieure waarde kunnen bieden om ons van de concurrentie te onderscheiden.

  • De economische vertraging leidde tot een daling van de vraag in verschillende sectoren in 2019 en belemmerde ons in het realiseren van substantiële omzetgroei in onze markten. Andere factoren die onze verkoopvolumes negatief beïnvloedden volgden uit bewuste keuzes die we zelf maakten: betere segmentatie hielp ons focussen op waardecreërende businesses en terugtrekken uit markten waar onze competitiviteit en margeperformantie structureel was aangetast. 

    Dit was het meest zichtbaar in de vooruitgang die Bridon-Bekaert Ropes Group heeft geboekt en in een aantal van de herstructureringsprogramma’s van de voorbije twee jaar om verlieslatende en businesses met lage marges aan te pakken. Deze programma’s en andere winstherstelacties die gericht waren op het omkeren van zwakker presterende activiteiten zullen meer waarde creëren in de komende jaren.
  • Onze acties om de marktpenetratie van meer geavanceerde producten – die de totale kost in de waardeketen verlagen en meer waarde genereren voor onze klanten en onze business - verder te bevorderen, kwamen op kruissnelheid in 2019. Dit geldt met name voor de almaar sterkere en lichtere staalkoordconstructies die bandenmakers toelaten om banden te produceren met een lager gewicht, dunnere gordellagen en lagere rolweerstand, en voor de voortdurende innovatie van het product- en serviceportfolio van ons bouwproductenplatform. 
  • Om waardegedreven groei mogelijk te maken hebben we verschillende doelmarkten met potentieel voor langetermijngroei gedefinieerd. We hebben de intentie om onze aanwezigheid in deze doelsectoren te vergroten, zowel in bestaande als nieuwe markten, en overwegen partnerschappen die complementaire technologieën, gezamenlijke productoplossingen en uitgebreidere verkoopkanalen benutten. Het doel is simpel: we willen een leidende positie innemen in de winnende markten van morgen. 

Bekaert richtte een joint venture op met AGRO, een wereldleider in de productie van matrasverenkernen van hoge kwaliteit, om hoogwaardige staaldraad verensystemen voor matraskernen te ontwikkelen en te produceren in Colombia. Waar Bekaert staaldraadtechnologie en regionale marktkennis bijdraagt, zorgt AGRO voor staalverentechnologie en sectorale marktknowhow. Een sterk staaltje van het bundelen van de krachten in een markt met stevig groeipotentieel. 

Technologisch leiderschap en snelheid

Onze derde kernstrategie betreft het versnellen van Bekaerts technologisch leiderschap in overeenstemming met onze strategie om waardecreërende groei aan te sturen door waardecreatie. Co-creatie is een van de leidende principes: we helpen onze klanten om zich op hun markten te onderscheiden en zorgen voor snelle vooruitgang en effectieve resultaten door doeltreffende samenwerking.

Meer informatie vindt u in het hoofdstuk Technologie en Innovatie van dit Jaarverslag

Schaalvoordelen benutten, complexiteit reduceren en de laagst mogelijke totale kost realiseren

Met deze kernstrategie willen we onze schaalvoordelen beter benutten door complexiteit te verminderen en standaardisatie te verhogen tot een best-in-class niveau. Daarnaast willen we garanderen dat we onszelf zo kosteneffectief mogelijk organiseren en zorgen voor een vermindering van de totale kost door doeltreffende proces- en productinnovaties terwijl we de beste waardecreërende oplossingen voor onze klanten ontwikkelen.

Het Bekaert Manufacturing System (BMS) helpt ons om vooruitgang te maken op het vlak van deze strategie. BMS is een programma dat instaat voor operationele uitmuntendheid in al onze processen en vestigingen wereldwijd. BMS bundelt de collectieve inspanningen van alle Bekaert-vestigingen om de totale kosten voor onze klanten zo laag mogelijk te houden.

Ondersteund door de BMS-methodologie en –tools identificeren en implementeren alle fabrieksteams acties om de veiligheid, kwaliteit en efficiëntie te verhogen en de kosten te beperken. Nu de kernelementen van het Bekaert Manufacturing System stevig verankerd zijn binnen alle productie-eenheden wereldwijd plukken we geleidelijk aan de kost- en kwaliteitsvoordelen die vloeien uit de standaardisatie en best practices. 

Onderhoudspersoneel gaat ‘paperless’

Mobiele toestellen en apps winnen aan belang op de Bekaert-werkvloer. Het werkordermanagement van onderhoudsmedewerkers is nu gedigitaliseerd. Dat betekent dat zij hun planning van overal in de fabriek kunnen raadplegen en real-time updates krijgen wanneer nieuwe prioriteiten worden gesteld. Bovendien is de app gelinkt aan het wisselstukkenvoorraadsysteem wat voor nog meer efficiëntie zorgt. 

Alle medewerkers engageren en empoweren

Het engageren en empoweren van onze medewerkers zijn belangrijke succesfactoren op ons transformatietraject. We geven onze teams verantwoordelijkheden, bevoegdheden en aansprakelijkheden, en rekenen op de inzet van elke Bekaert-medewerker om de prestaties te verbeteren.

Naast de ontwikkeling en implementatie van het nieuwe Enterprise Performance Management (EPM)-model van Bekaert, heeft Bekaert een People Performance Management (PPM)-programma ontwikkeld als een nieuwe manier om de prestaties van mensen te beoordelen en te bekijken hoe we onze doelen in de toekomst beter kunnen bereiken. Als zodanig maakt PPM deel uit van een grotere inspanning om een veel prestatiegerichtere organisatie te worden.

De nieuwe prestatiemanagementaanpak is mogelijk door: een duidelijke afstemming van team- en individuele doelen met de businessprioriteiten; het regelmatig sturen en coachen van prestaties; een billijke verloning in lijn met de bereikte prestaties; en betere tools waarmee medewerkers hun prestaties en ‘feedforward’-acties gedurende het jaar kunnen bijhouden. Deze elementen maken het iedereen makkelijker om de verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen doelen en hoe die te bereiken. 

Een toegewijde organisatie

Het vergt enige tijd vooraleer een grote organisatiewijziging volledig begrepen wordt door iedereen in de onderneming. Om die reden hebben we verschillende communicatiesessies georganiseerd om zeker te zijn dat alle teamleden de relatie tussen hun eigen doelen, die van het team en die van Bekaert als geheel begrijpen, en hoe de nieuwe structuur ons in staat zal stellen om onze groei en winstgevendheid op te krikken. Met regelmatige bevragingen meten en verhogen we het begrip en de adoptie van de voordelen van de nieuwe organisatieset-up. 

Bekaert University

In 2019 werd de Bekaert University volledig ontplooid. Met de Bekaert University ondersteunen we de ontwikkeling van onze medewerkers en helpen we hen om hun doelen te bereiken door training aan te bieden die gericht is op verschillende professionele domeinen. De Bekaert University voorziet onze medewerkers van inspiratie, knowhow en medewerking van collega’s en leidinggevenden om hun kennis om te zetten in actie. In nauwe samenwerking met interne experts en externe leerinstanties evalueren en ontwikkelen we voortdurend ons trainingsportfolio om te verzekeren dat we altijd uitgerust zijn om de toekomstige vragen van onze klanten en medewerkers te beantwoorden. 

De Commercial Academy toont hoe medewerkers kunnen bijdragen aan de winst

Omdat niet iedereen bekend is met financiële principes organiseert de Commercial Academy op regelmatige tijdstippen een workshop Basis financiële kennis voor commerciëlen. Deelnemers leren bijvoorbeeld welke winstindicatoren bepalend zijn om commerciële beslissingen te nemen. Door deze inzichten te verwerven kunnen ze beter inschatten hoe ze de performantie van Bekaert positief kunnen beïnvloeden. Of zoals een medewerker het stelde: “Deze praktische voorbeelden maken ons ervan bewust hoe we rechtstreeks kunnen bijdragen aan de winstgevendheid.”