Download volledig jaarverslag Download dit hoofdstuk icon download Contacteer ons

Raad van Bestuur

De voornaamste taken van de Raad van Bestuur zijn het bepalen van de strategie en het algemeen beleid van de Groep, en het opvolgen van de activiteiten van Bekaert. De Raad van Bestuur is het hoogste beslissingsorgaan van de onderneming. Enkel aangelegenheden die door de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vallen niet onder zijn bevoegdheid. De Raad van Bestuur telt momenteel dertien leden. Hun professioneel profiel omvat verschillende vakgebieden, zoals recht, business, industriële activiteiten, finance & investment banking, HR en consultancy.

Achteraan, van links: Caroline Storme, Christophe Jacobs van Merlen, Celia Baxter, Henri Jean Velge, Pamela Knapp, Emilie van de Walle de Ghelcke, Colin Smith
Vooraan, van links: Gregory Dalle, Charles de Liedekerke, Matthew Taylor, Jürgen Tinggren, Hubert Jacobs van Merlen, Mei Ye

Samenstelling van de Raad van Bestuur

 • Jürgen Tinggren, Voorzitter(1)
 • Matthew Taylor, Gedelegeerd Bestuurder
 • Celia Baxter (1)
 • Gregory Dalle
 • Charles de Liedekerke
 • Christophe Jacobs van Merlen 
 • Hubert Jacobs van Merlen
 • Pamela Knapp (1)
 • Colin Smith (1)
 • Caroline Storme
 • Emilie van de Walle de Ghelcke 
 • Henri Jean Velge 
 • Mei Ye (1)

(1) Onafhankelijke Bestuurders

De biografieën van alle leden van de Raad van Bestuur zijn beschikbaar op de Bekaert website

Wijzigingen in 2019

Op 8 mei 2019 keurde de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders de nominaties goed van Jürgen Tinggren als Voorzitter en onafhankelijke Bestuurder en Caroline Storme als Bestuurder.

Bert De Graeve, Leon Bekaert en Maxime Jadot stelden zich niet herverkiesbaar. Bert De Graeve werd benoemd tot Erevoorzitter na 17 jaar dienst bij Bekaert als Chief Financial and Administration Officer, Gedelegeerd Bestuurder en Voorzitter. Leon Bekaert en Maxime Jadot werden na 25 jaar dienst als lid van de Raad van Bestuur benoemd tot Erebestuurder. Martina Merz trad af als Bestuurder.

Gregory Dalle, Charles de Liedekerke en Hubert Jacobs werden herbenoemd als Bestuurder.

Als gevolg van deze wijzigingen verminderde het aantal Bestuurders van vijftien naar dertien. 

De samenstelling van de Raad van Bestuur zal wijzigen in 2020

Matthew Taylor heeft om persoonlijke redenen besloten om zich terug te trekken als CEO en bestuurder van Bekaert, en zal deze posities verlaten met ingang van 12 mei 2020. De Raad van Bestuur zal een uitgebreid zoekproces verrichten, dat betrekking zal hebben op zowel interne als externe kandidaten, om de best mogelijke kandidaat te vinden die als Bekaerts nieuwe permanente CEO zal aantreden. In tussentijd, vanaf 12 mei 2020, zal Oswald Schmid, Chief Operations Officer van Bekaert, optreden als interim CEO. De Raad van Bestuur zal dan ook zijn voorgestelde benoeming als lid van de Raad van Bestuur ter goedkeuring voorleggen aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 13 mei 2020. 

De Raad van Bestuur kondigde verder, op 12 maart 2020, de nominaties aan van twee Bestuurders: 

 • de voorgestelde benoeming van Henrietta Fenger Ellekrog als onafhankelijk lid van de Raad van Bestuur voor een termijn van één jaar. Haar benoeming als onafhankelijk lid van de Raad van Bestuur is onderworpen aan goedkeuring door de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 13 mei 2020 en zal, bij goedkeuring, ingaan na afloop van de Vergadering.
 • de voorgestelde benoeming van Eriikka Söderström als onafhankelijk lid van de Raad van Bestuur voor een termijn van één jaar. Ook haar benoeming is onderworpen aan goedkeuring door de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 13 mei 2020.

De mandaten van de bestuurders Celia Baxter, Christophe Jacobs van Merlen, Pamela Knapp, Emilie van de Walle de Ghelcke en Henri Jean Velge lopen af bij de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 13 mei 2020. De onafhankelijke bestuurders Celia Baxter en Pamela Knapp stellen zich niet herverkiesbaar. Christophe Jacobs van Merlen, Emilie van de Walle de Ghelcke en Henri Jean Velge stellen zich herverkiesbaar. 

De Raad van Bestuur is Celia Baxter en Pamela Knapp dankbaar voor hun substantiële bijdrage als bestuurders tijdens de voorbije jaren.