Download volledig jaarverslag Download dit hoofdstuk icon download Contacteer ons

Technologie en innovatie

Download volledig jaarverslag Download dit hoofdstuk icon download Contacteer ons

Technologisch leiderschap en snelheid vormen een kernstrategie voor Bekaert. Onze activiteiten in dit domein richten zich op het creëren van toegevoegde waarde voor onze klanten ten gunste van het langetermijnsucces van onze business en al onze stakeholders. We werken samen met klanten en leveranciers over de hele wereld om zowel bestaande als nieuwe technologieën te ontwikkelen, te implementeren, te upgraden en te beschermen. We luisteren naar onze klanten, zodat we hun behoeften op het vlak van innovatie en verwerking begrijpen. Weten hoe onze producten functioneren in hun productieprocessen en eindproducten is uiterst belangrijk voor het ontwikkelen van oplossingen die toegevoegde waarde bieden.

Staaldraadtransformatie- en unieke deklaagtechnologieën vormen onze kerncompetenties. Om ons technologisch leiderschap hierin verder te versterken, investeert Bekaert intensief in onderzoek en ontwikkeling en beschouwen wij innovatie als een constante drijfveer in al onze activiteiten en processen.

Innovatie in de praktijk: het voortdurend herontwikkelen van onze kerncompetenties

Om ons technologisch leiderschap te behouden en te versterken, zoeken we voortdurend naar nieuwe oplossingen in staaldraadtransformatie- en deklaagtechnologieën. Door deze competenties te combineren beïnvloeden we de eigenschappen van staal zoals sterkte, buigzaamheid, vermoeiing, vorm, adhesie en corrosiebestendigheid.

Zelfs na 140 jaar ervaring blijft er veel te ontdekken in onze zoektocht naar de optimale bulk- en oppervlakte-eigenschappen van staaldraad. Door de synergieën tussen de competenties van onze technologen en die van onze onderzoeks- en zakenpartners te maximaliseren, kunnen we daadwerkelijk het verschil maken en oneindig veel mogelijkheden scheppen.

Het Research and Innovation-departement is het expertisecentrum voor Bekaerts technologische kerndomeinen. Daarnaast concentreert het zich ook op datamodellering en sensortechnologieën in nauwe samenwerking met de engineering- en IT-departementen.  

In 2019 bleven we investeren in onze fundamentele onderzoeksdomeinen zodat die ons in staat stellen om nieuwe toekomstmogelijkheden voor Bekaert te detecteren en bestuderen. 

Dankbetuiging

We danken het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en de Belgische federale regering. De subsidies en stimuli voor R&D-projecten met hooggeschoold wetenschappelijk personeel en onderzoekers in Vlaanderen zijn essentieel voor het behoud van R&D-activiteiten in België.

Co-creatie en open innovatie

Bekaert zoekt actief naar mogelijkheden voor samenwerking met strategische klanten, leveranciers en academische onderzoeksinstituten en universiteiten. De academische partnerschappen richten zich vooral op fysische metallurgie, metaaldeklagen, modellering en op speciale laboanalysetechnieken die niet binnen het bedrijf beschikbaar zijn.

Een nieuwe set-up om ontwikkelingen te versnellen 

Om de ontwikkeling van nieuwe technologieën, producten en oplossingen te versnellen hebben we een set-up geïmplementeerd die aansluit bij de nieuwe organisatiestructuur. 

 • De Business Units concentreren zich op het verder ontwikkelen van producten voor bestaande markten met bestaande technologieën. Voor het grootste deel blijft de businessspecifieke expertise binnen de gerelateerde BU en wordt die daar verder ontwikkeld. Dat stelt de teams in staat om de technologie-inspanningen beter af te stemmen op de BU-prioriteiten en de klantennoden. Als onderdeel van de herstructurering in België zijn een aantal ontwikkelings- en laboactiviteiten die voordien gecentraliseerd waren in het Technologiecentrum in Deerlijk (België) verhuisd naar productielocaties in het buitenland. Deze herbestemming zou nieuwe ontwikkelingen sneller naar het productiestadium moeten brengen aan een lagere kost. 
 • Het marktgerichte Strategy, Portfolio and Innovation-team ontdekt en transformeert ideeën in opportuniteiten die waarde brengen voor onze klanten. Het team ondersteunt de business units in hun zoektocht naar nieuwe toepassingen en oplossingen waar onze klanten voordeel uit kunnen halen. In 2019 onderzocht het team de focusdomeinen polymeer- en composietversterking, digital business, supergeleiding en additieve vervaardiging. 
 • Wanneer we ons willen begeven op nieuwe markten die competenties en technologieën vereisen die buiten onze kernvaardigheden liggen, kiest Bekaert ervoor samen met partners te innoveren zodat dat op een efficiënte manier gebeurt. 
 • Tot slot blijft Bekaerts expertisecentrum in Research and Innovation (R&I) onderzoek doen naar onze technologische kerndomeinen en biedt het iedere business unit zijn expertise aan. Een blikvanger van dit type evolutie was in de afgelopen jaren de aanhoudende push naar staaldraad met ultrahoge treksterktes. R&I blijft ook werken op procesontwikkeling en op het uitbouwen en delen van kerncompetenties over de units heen. 

Research and Innovation als drijfveer voor waardecreatie

Kobalt verwijderen uit de productieprocessen van bandenfabrikanten

Meer klanten testen staalkoord met onze revolutionaire deklaag TAWI® of ‘Ternary Alloy Wire’ coating. Deze staalkoorddeklaag laat bandenmakers toe om hun processen schoner te maken aangezien het de nood om kobalt toe te voegen aan hun rubbersamenstelling elimineert. 

De productieoutput van rubberslangenfabrikanten verhogen

Bekaert heeft een dubbele draad ontwikkeld die slangenfabrikanten toelaat om zonder extra machine-investeringen twee keer zo veel draden aan een bundel toe te voegen. Voor het samenstellen van draadbundels is het aantal spoelposities op herwinders beperkt. Door een dubbele draad aan te bieden haalt Bekaert die beperking weg en laat het hen toe om twee draden per spoel toe te voegen aan een bundel. Een bijkomend voordeel is dat de draadspanning en -lengte meer beheerst worden. Dit vermindert de nood om de herwinders geregeld opnieuw af te stellen en zorgt tegelijkertijd voor een meer consistente verwerking tijdens de productie van gevlochten staalversterkte slangen. 

Intellectuele eigendommen

De afdeling Intellectuele Eigendommen (IE) van Bekaert zorgt, via haar teams in België en China, voor de patenten, ontwerpen, handelsmerken, domeinnamen en handelsgeheimen voor de hele Bekaert Groep, Bridon-Bekaert Ropes Group en de joint ventures in Brazilië inbegrepen. Het adviseert ook over IE-clausules in verschillende overeenkomsten zoals gezamenlijke ontwikkelingsovereenkomsten en licenties. 

Door het betrouwbare IE-beschermingsbeleid is Bekaert een vertrouwde partner van klanten en leveranciers over de hele wereld. In de loop van 2019 werd de patentpositie van het nieuw ontwikkelde Murfor® Compact wereldwijd versterkt met octrooien. We hebben ook verschillende inbreuken op de handelsmerken van Dramix® en Bekaert gestopt in Turkije, Vietnam en op Chinese websites. 

In 2019 diende Bekaert 29 eerste octrooiaanvragen in. Eind 2019 had de Bekaert Groep een portfolio van bijna 1 800 octrooien en octrooiaanvragen.

Engineering

Uitgerust voor uitmuntende prestaties

Bekaerts eigen engineeringafdeling speelt een cruciale rol in de optimalisatie en standaardisering van onze productieprocessen en -machines. Naast het ontwerpen, produceren en integreren van beschikbare engineeringoplossingen, installeert en onderhoudt deze afdeling de kritische machine-uitrusting van onze fabrieken wereldwijd.
Bekaert kan dankzij haar engineeringafdeling snel op de vraag naar capaciteitsaanpassingen reageren. Omdat we de technologische behoeften kennen en begrijpen, zijn de doorlooptijden kort en is de flexibiliteit hoog.

Nieuwe machines combineren altijd innovatieve oplossingen voor prestatieverbeteringen op verschillende vlakken, zoals productkwaliteit, prestatievermogen en flexibiliteit en kostenefficiëntie. Onze belangrijkste aandachtspunten zijn machineveiligheid, ergonomie en de impact op het milieu.

Value engineering

Bekaert Engineering neemt koop/maak-beslissingen op basis van verschillende factoren, waaronder kosteneffectiviteit, technologisch leiderschap en bescherming van intellectuele eigendommen. Om dit te bereiken, screent het team actief de markt op nieuwe technologieën en trends en verkent het samenwerkingsmogelijkheden voor het continu verbeteren van de uitrusting en manufacturing excellence van Bekaert.

Onze ingenieurs en technici gebruiken hun uitgebreide ervaring om de ‘Bekaert-fabriek van de toekomst’ te helpen bouwen. Dit doen ze door hoogperformante, innovatieve uitrusting te ontwikkelen tegen een lage operationele kost, machines die een minimale omstellingstijd vereisen en maximale automatiserings- en robotisatiemogelijkheden verzekeren. Er worden inspanningen geleverd om uitrusting te automatiseren waardoor machineoperatoren hun expertise optimaal kunnen inzetten op taken met toegevoegde waarde.

In lijn met de better together-filosofie interageren engineeringteams met elkaar en stimuleren ze onderling de ontwikkeling en oplevering van de best mogelijke oplossingen voor en met de businesses. Onder de paraplu van het Bekaert Manufacturing System werkt het engineeringdepartement samen met IT en Research and Innovation om Industry 4.0-innovaties te onderzoeken die nieuwe wegen naar product- en procesverbeteringen inslaan. We kijken hoe deze vorderingen onze productieset-up op lange termijn kunnen beïnvloeden en kunnen leiden tot een visie voor het onderhouden van fabrieksuitrusting tijdens hun volledige levensduur. 

Dankzij fabrieksautomatisering en productie-informatiesystemen (MES) kan de productiviteit geoptimaliseerd worden. Het toegenomen gebruik van sensoren en robotica getuigt van de interconnectie en digitalisering. Geavanceerde sensoren en meetinstrumenten worden meer en meer in Bekaerts productie-uitrusting geïntegreerd om de specificatietoleranties in verschillende productiestappen te controleren. Dit verhoogt de kwaliteitstestmogelijkheden voor Bekaert in alle kritische procesfases en garandeert producten zonder gebreken voor onze klanten.

Engineering in een notendop

 • Bekaert’s in-house engineering department employs an international team of more than 550 engineers and technicians. 
 • De eigen engineeringafdeling van Bekaert stelt een internationaal team van meer dan 550 ingenieurs en technici te werk.
 • De engineeringteams zijn gevestigd in België, China, India, Slovakije, de VS en Brazilië. Het Belgische team richt zich vooral op het ontwerpen en maken van prototypes van nieuwe uitrustingen terwijl de productie van standaarduitrustingen in China en India gebeurt. De teams in China, India, Slovakije, de VS en Brazilië bieden dienstverlening ter plaatse voor alle Bekaert-vestigingen wereldwijd.
 • Naarmate Bekaert globaal uitbreidt, stemt Bekaert Engineering haar engineeringeenheden af op de verschillende regio’s om optimale en snelle ondersteuning voor de productievestigingen te verzekeren.
 • Als onderdeel van de Belgische herstructurering en een meer gefocuste missie voor Bekaert Engineering zijn de centrale wisselstukaankoop- en -distributieactiviteiten verhuisd van België naar Slovakije, dichter bij waar ze nodig zijn.  
 • Bekaerts engineeringteam is voortdurend op zoek naar interne en externe mogelijkheden om de totale kosten te verlagen. Het zoekt ook naar disruptieve innovatieve engineeringoplossingen voor nieuwe producten en processen in nauwe samenwerking met de technologiecentra. Bovendien garandeert Bekaert Engineering uitstekende dienstverlening op het vlak van assemblage, installatie en onderhoud en coördineert het het beheer van reserveonderdelen wereldwijd.
 • Alle activiteiten van het engineeringdepartment vinden hun wortels in twee fundamenten: veilige uitrusting ontwerpen en operationele uitmuntendheid mogelijk maken tijdens de volledige levensduur van de machine. 
Afbeelding van de matrix voor innovatie