Download volledig jaarverslag Download dit hoofdstuk icon download Contacteer ons

Referenties

  1. Het overzicht van de ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf en van de positie van de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen ondernemingen is opgenomen in het Financieel Overzicht van het Jaarverslag 2019.
    Een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden is opgenomen in de Corporate Governance Verklaring van het Jaarverslag 2019. Bovendien wordt verwezen naar Toelichtingen 3 en 7.2 bij de geconsolideerde jaarrekening, in het Financieel Overzicht in het Jaarverslag 2019.
  2. De belangrijkste gebeurtenissen die na het einde van boekjaar hebben plaatsgevonden worden beschreven in Toelichting 7.5 bij de geconsolideerde jaarrekening van het Financieel Overzicht in het Jaarverslag 2019.
  3. De werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling worden beschreven in het hoofdstuk Technologie & Innovatie van het Jaarverslag 2019. Bovendien wordt verwezen naar Toelichtingen 5.1 en 5.2 bij de geconsolideerde jaarrekening van het Financieel Overzicht in het Jaarverslag 2019.
  4. De informatie betreffende het gebruik van financiële instrumenten is opgenomen in Toelichting 7.2 bij de geconsolideerde jaarrekening van het Financieel Overzicht in het Jaarverslag 2019.
  5. De niet-financiële informatie is opgenomen in het afzonderlijk Duurzaamheidsrapport, uitgegeven op 27 maart 2020.